De neamul moldovenilor miron costin online dating

by  |  17-Oct-2017 07:20

Privită calm, fără «filii» şi «fobii», oricine va observa că Istoria scrisă a Moldovei este consemnarea cronologică documentară a necontenitelor lupte – cu arma, cu pana – împotriva pretenţiilor teritoriale ale diferiţilor vecini – evenimente şi acţiuni, ce-şi găsesc oglindire veridică în letopiseţe, în bogăţia fără seamăn de acte interne şi externe emise de Cancelaria de Stat a Moldovei. Procesul întru scrierea istoriei la orice naţiune se începe mai întîi şi constă din cronografie».

de neamul moldovenilor miron costin online dating-75

De neamul moldovenilor miron costin online dating

Pînă în zilele noastre, tomurile I şi II ale căreia le-a tipărit la Iaşi în 1857.

De atunci şi pînă astăzi istorii «de locu, de moldovan scrisă nu se află» (M. Din 1812, 1862, 1918 Istoria Moldovei «se scrie de cuceritori, reflectînd punctul lor de vedere» şi urmărind scopul politic de a motiva teoretic pretenţiile teritoriale.

Am cutezat totuşi să elaborăm această lucrare, călăuziţi de îndemnul anticilor: «totdeauna va fi nouă şi folosirea celor descoperite de alţii, însuşirea şi rînduirea lor».

Adevărul curat, pe care îl spun oamenii de ştiinţă şi pe care istoria – de cînd există – l-a dovedit şi l-a confirmat este sprijinit, în prezenta Istorie a Moldovei, de culegeri de acte oficiale de mare valoare documentară, de numeroase sinteze ale unor istorici de notorietate europeană, de mărturisiri autentice reproduse cvasiintegral.

Ne mîngîie gîndul că ea ar putea fi de folos elevilor, studenţilor, profesorilor de toate treptele şi specialiştilor. Dar care trăitor al acestui meleag nu doreşte să cunoască istoria ţării sale!? Orice îndrăgostit de ea poate uşor îngemăna lucrările de temelie ale istoriei scrise a Moldovei, ale istoriografiei moldoveneşti: de la 1407, cînd începe Pomelnicul mănăstirii Bistriţa (continuînd pînă în 1552) – la Analele curţii lui Ştefan cel Mare (1457 – 1504), de unde au izvorît: Letopiseţul anonim al Ţării Moldovei (zis odinioară «de la Bistriţa») 1359 – 1507 – Letopiseţul I de la Putna (1359 – 1526) – Letopiseţul II de la Putna 1359 – 1518 – şadar, de la 1407 pînă la 1743 poporul moldovenesc dispune de o unică, neasemuită în lumea est-europeană, bogăţie – un şirag de nestemate istoriografice, ce consemnează Istoria Moldovei fără a pierde măcar un an din cursul ei continuu.

Community Discussion