Dimitrie bolintineanu legende istorice online dating

by  |  29-Dec-2017 23:45

Volkmar, a lucrării Spiritul naturii de Hans Cristian Orsted ș.a.m.d., care au contribuit la lărgirea considerabilă a zestrei sale de cunoștințe.

După cum avea să mărturisească peste ani, aceste lecturi au produs în mintea adolescentului „o revoluție întreagă”.

„Întra-această tristă posițiune am ajuns mai ales din a treia clasa gimnasială, de când începuseiu a ști mai multe în graiul nemțesc decât în cel românesc! Din lipsa mijloacelor financiare era nevoit să dea lecții particulare altor școlari.

Distingându-se la învățătură prin rezultate excelente și pentru că a manifestat dorința de a îmbrățișa cariera de preot, după absolvirea gimnaziului, Fondul Religionar Ortodox i-a acordat o bursă de 80 de florini.

Pumnul, cărturar și mare patriot român, originar din Transilvania.

Community Discussion